Fair Wear Foundation

Groeneveld & Top staat staat niet alleen garant voor kwalitatief goede en innovatieve producten, maar ook voor maatschappelijk verantwoorde producten. Daarom nemen we deel aan de Fair Wear Foundation (FWF). Deze Nederlandse organisatie streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (kleding en ander textiel) in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt. FWF heeft een gedragscode ontwikkeld die gebaseerd is op de normen van de International Labour Organisation (ILO). Bedrijven die bij FWF zijn aangesloten committeren zich aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Bedrijven die deelnemen aan Fair Wear Foundation passen de arbeidsnormen die in de gedragscode worden genoemd toe en accepteren daarmee toezicht van FWF op daadwerkelijk verbetering van de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers. Deze controles zijn niet bedoeld om fouten aan te wijzen, maar om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Vandaar dat bij controles ook vakbonden of werknemersvertegenwoordigers worden betrokken.

Normen uit de gedragscode zijn:

– vrije keus van arbeid;
– geen discriminatie van werknemers;
– geen kinderarbeid;
– vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;
– betaling van een acceptabel loon;
– geen excessieve werktijden;
– veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
– een wettige arbeidsovereenkomst.

Beheer
FWF is opgericht door verschillende belanghebbenden of stakeholders uit de modebranche. Vanwege deze verschillende stakeholders wordt FWF ook wel een Multi-Stakeholder Initiatief (MSI) genoemd. FWF onderscheidt zich door haar MSI-aanpak en biedt hierdoor tevens extra geloofwaardigheid aan bedrijven die zich bij FWF aansluiten. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de stakeholders. Elk lid van FWF moet al zijn leveranciers in de confectie-industrie betrekken bij verbetering van arbeidsomstandigheden. Met behulp van managementsystemen, monitoringsprogramma’s en externe audits kan er gecontroleerd worden in de fabrieken en bedrijven.

Fair Wear Foundation is een breed geaccepteerd initiatief, dat wordt gesteund door Nederlandse werkgeversorganisaties in de modebranche (MODINT en Mitex), vakbonden (FNV) en ontwikkelingsorganisaties (Schone Kleren Campagne en Novib).

www.faiwear.org

Wij werken voor